;(

Strona, którą próbowałeś otworzyć nie została znaleziona.

[HttpPost]

public Trouble MakeTrouble(AppContext ctx, Object e)

{

if (e is SimplyTrouble)

{

var result = new Trouble();

foreach (var trouble in (e as SimplyTrouble).Trubles)

result.Sum(trouble);

return result;

}

return null ;

}