Uzyskanie dostępu do Portalu OSK przez pracowników OSK

Do korzystania z aplikacji Portal OSK przez uprawniony Ośrodek Szkolenia Kierowców wymagane jest Login i Hasło dostępowe. Aby je uzyskać, właściciel OSK musi się udać do Starosty w celu wpisania i zarejestrowania swojego ośrodka w systemie Starostwa (lub jeśli już jest wpisany, to tylko w celu wygenerowania hasła pierwszego logowania). Hasła są generowane przez Starostę automatycznie po wpisaniu OSK do ewidencji. Wygenerowane Hasło i Login zostanie udostępnione właścicielowi OSK w postaci wydruku z systemu. Dodatkowo na adres mailowy zostanie przesłany odnośnik do strony internetowej (https://www.portalosk.pl/osk/rejestruj), na której należy dokonać ustawienia nowego hasła do konta Portalu OSK. Hasło w Portalu OSK zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno zostać zmienione raz na 30 dni.

Dostęp do Portalu OSK przez pracowników OSK

Portal OSK udostępniony jest pod adresem www.portalosk.pl, dostępny z dowolnej stacji komputerowej z dostępem do Internetu.

Wymagania sprzętowe:

  • Komputer z systemem Windows 7 lub nowszy
  • Przeglądarka Mozilla Firefox 51 LTS (lub nowsza), Google Chrome (najnowszy), Internet Explorer 11 (lub nowsza) z zainstalowanym dodatkiem WebM Video for Microsoft Internet Explorer 9+
  • Aktualna wersja oprogramowania JAVA (wersja 7.0 lub nowsza)
  • Łącze internetowe o przepustowości 1024 Kb/s
  • Ekran o rozdzielczości 1024x768 (lub większy)
  • Wolny port USB dla czytnika podpisu elektronicznego (od 19-go stycznia 2013 r.)

Podpis działa na Chrome i Operze tylko z dodatkiem Szafir oraz na Firefoxie do wersji 51

Aplikacja mobilna jest dostępna tylko dla instruktorów i kursanci nie mogą z niej korzystać

Aby sprawdzić poprawność konfiguracji komputera, przeglądarki i podpisu kwalifikowanego, po zalogowaniu się do Portalu OSK można skorzystać z opcji Sprawdź ustawienia dostępnego w górnym menu.

Podpis kwalifikowany

Wszystkie informacje przesyłane do Starosty przez funkcjonalność Elektronicznej Transmisji Danych (ETD) oraz aktualizacja Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) mogą być podpisywane z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego, który zawiera certyfikat z nr PESEL. Jedynie kierownik OSK lub osoba przez niego upoważniona może aktualizować PKK, i przesyłać dane do starosty dotyczące kursów i egzaminów wewnętrznych. Z tego powodu konieczne jest nabycie przez OSK podpisu kwalifikowanego. Podpis kwalifikowany powinien zawierając imię i nazwisko oraz PESEL kierownika OSK lub osoby uprawnionej. Certyfikat kwalifikowany wraz z czytnikiem do obsługi podpisu można nabyć w jednej z poniższych firm:

Profil zaufany

Innym sposobem przesyłania informacji do Starosty przez funkcjonalność Elektronicznej Transmisji Danych (ETD) oraz aktualizacja Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) jest podpisywanie z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Aby uzyskać Profil Zaufany, należy założyć konto na platformie E-PUAP. Następnie złożyć wniosek o profil zaufany na platformie E-puap. Kolejno należy potwierdzić swój wniosek o profil zaufany w urzędzie skarbowym lub przez stronę banku wnioskodawcy. Profil zaufany jest dostępny za darmo. Szczegóły o profilu zaufanym są na stronie E-puapu:

Uzyskanie dostępu do Portalu OSK dla Kursantów

Do korzystania z Portalu OSK dla kursantów, uczących się w danym ośrodku szkolenia dostęp nadawany jest przez Ośrodek Szkolenia Kierowców. Po zapisaniu kursanta na szkolenie, automatycznie generowany jest dla niego dostęp. W przypadku posiadania przez kursanta adresu mailowego na jest adres wysyłany jest mail z informacją loginem i kodem aktywacyjnym do dokończenia procesu rejestracji.

W przypadku braku adresu mailowego, dane dostępowe drukowane są w Ośrodku Szkolenia Kierowców, który korzysta z Portalu OSK.

Po otrzymaniu danych dostępowych kandydat kończy proces rejestracji na stronie https://www.portalosk.pl/osk/rejestruj. Po zakończeniu procesu rejestracji loguje się na dane login i hasło na stronie głównej: https://www.portalosk.pl.

Polityka cookies

Co to są pliki cookie?
Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") są to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają korzystanie z Portalu OSK.

W jakim celu wykorzystane są pliki cookie w Portalu OSK?
Pliki cooki w Portalu OSK wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma konieczności podawania danych logowania (loginu i hasła) na każdej podstronie Portalu.

Jak można wyłączyć obsługę plików cookie?
W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Użytkownik Portalu w każdym momencie ma możliwość zmiany tych ustawień. Poniżej zostały umieszczone odnośniki do instrukcji zmiany ustawień dotyczących plików cookie w poszczególnych przeglądarkach internetowych:

Grafiki użyte na stronie zostały wykonane przez: Freepik, Icomoon, Yannick, Vectorgraphit, Anton Saputro i SimpleIcon ze strony www.flaticon.com i zostały udostępnione na licencji Creative Commons BY 3.0.