Wprowadź dane z zaświadczenia/maila żeby dokończyć proces rejestracji
Hasło powinno zawierać od 8 do 12 znaków, w tym przynajmniej : jedną cyfrę, jedną wielką literę i jeden znak specjalny (np.: !, @, # ).