Wprowadź dane z zaświadczenia żeby dokończyć proces rejestracji